-BIBLIOGRAFIA:

Fuguet Sans, J.

1978 «Una església del darrer barroc a la Conca de Barberà. L’església parroquial de Santa Maria de Barberà» a Aplec de Treballs, 1, Montblanc, pàgs. 97-110.

1980 El primer celler cooperatiu de Catalunya i de l’Estat Espanyol: “La Sociedad de Trabajadores Agrícolas del pueblo de Barbará”, Obra Agrícola de la Caixa, Barcelona. 

1984 «L’arquitectura dels cellers cooperatius a la Conca de Barberà (1900-1923)», a Espitllera, 33, Montblanc, pàgs. 43-54.

1995 L’arquitectura dels templers a Catalunya, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona.

1997 Templers i Hospitalers I, Guia de la Conca, el Camp, la Segarra i el Solsonès, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona. 

Fuguet, J. / Plaza, C. (coord.)

2008  Història de Conca de Barberà. Història de l’Art, Cossetània/ Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Valls 

2008 Santa Anna de Montornès, una ermita gòtica de la Conca de Barberà, Fundació Martí l’Humà, Montblanc.

Plaza i Arqué, C.

1990 Història de Barberà a través dels noms, Diputació de Tarragona, Tarragona.

Porta i Blanch, J.

1984 Arreplec de dades per a la història de Barberà, (Edició a cura de J. Fuguet i Sans), Ajuntament de Barberà de la Conca, Barberà de la Conca

– Fotografia:

Arxiu Municipal, Arxiu Veciana, Arxiu Fuguet, Jordi Giné i Marc Rovira