C. Valldemur, s/n . 43422  Barberà de la Conca 

Tipus de cuina: casolana i brasa,

Bar de la Piscina de Barberà de la Conca.