La Societat Agrícola de Barberà fou una associació pagesa, fundada l’any 1894 sota el nom de Sociedad de Trabajadores Agrícolas del Pueblo de Barbará, que, entre altres fites de caràcter sociocultural, va construir un local social, “la Casa”, (1896-97) i el primer celler cooperatiu de Catalunya (1899-1902).

Entre 1865 i 1880, a causa de la fil·loxera, França va perdre la vinya i el mercat del vi, circumstància que aprofità Catalunya per ocupar-lo. Foren anys d’eufòria econòmica, anys de la Febre d’or que acabaren quan els anys noranta la fil·loxera envaí les vinyes catalanes i portà la crisi al camp català. 

Els pagesos, desesperats, s’uniren en societats per lluitar col·lectivament contra les adversitats. El 1894, a Barberà fundaren la Societat Agrícola que reclamava als propietaris millores salarials i contractes de conreu més justos, al temps que començaven a elaborar vi en comú, en cups de lloguer. Després d’un llarg període de lluita (manifestacions i vagues) la Societat en sortí victoriosa. 

El cooperativisme s’arrelà a Barberà de la Conca de la mateixa manerà que en nasquè en forma de celler.

115 any més tard aproximadament, als vols del 2010, nasque un nou cooperativisme a Barberà de la Conca, dins del primer celler cooperatiu, el viver de celleristes. Un espai on el agricultor emprenedors, disposen de tot el necessari per la elaboració de vi, mancomunan maquinaria però també experiencies. Una aposta agraria feta des del Ajuntament de Barberà del Conca i el Consell Comarcal amb el suport de l’Agricola de Barberà i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

Fonts