El Poble de Barberà de la Conca

El poble de Barberà de la Conca (476 m) es formà a redós del seu antic castell, al pendent meridional del turó, a la part superior del qual es bastí. El castell patí diverses transformacions, i darrerament ha estat rehabilitat. A la banda oriental de la carena del turó que domina la població s’edificà l’església parroquial, dedicada a Santa Maria, iniciada l’any 1792 i acabada el 1796, segons el projecte del mestre Pomers (planta de l’església) i de fra Francesc, del convent de Sant Francesc de Montblanc (planta del campanar i portalada). Ocupa el lloc de l’anterior, d’estil romànic, de la qual només es conserva el timpà, que representa la Mare de Déu entronitzada portant l’Infant assegut a l’esquerra, emmarcat tot dins d’una màndorla sostinguda per dos àngels laterals, i que és situat damunt el buit de la porta d’ingrés de l’església. El temple, d’estil barroc, té una nau central i dues de laterals. El campanar, que s’alça a partir de la nau lateral dreta, al costat de l’entrada, és d’una especial bellesa; des del cim hom pot contemplar una bona vista de la comarca.

El celler cooperatiu és un notable edifici modernista projectat el 1920-21 per Cèsar Martinell.

La festa major s’escau a l’agost. Ha tingut un especial relleu, tradicionalment, la festa de la Mare de Déu del Roser que, se celebra pel maig a la confraria del Roser i que a la fi del segle XVII fou votada pel poble, i confirmada novament el 1726. Altres celebracions destacades a la vila són la festa de Sant Joan, al juny, i la que es fa en ocasió de la matança del porc, al gener. Des del 2009, a final de juny, s’hi celebrat la Festa del Trepat per a promocionar aquesta varietat específica de vi de la zona.

El Consistori

Alcalde: Marc Rovira i Miró. 

1r Tinent d’alcalde Regidor d’Esports, Parcs i Jardins, Aigües i Serveis Municipals: Jordi Ginè March.

2a. tinent d’alcalde i Regidora d’Ensenyament, Cultura i Turisme: Mariona Miró Gomà-Camps.

Regidors de Festes i Joventut Obres i Urbanisme: Anuar Nuñez Palop  

Regidor d’Agricultura i Medi Ambient: Gabi Torok.

Regidora d’Urbanisme i Obres publiques:  Francesc Fabregat Trenchs.

Regidora de Serveis Socials i Sanitat: Xavier Grioles.

www.barberadelaconca.cat

Fonts

#1. Quin va ser el primer any que es va fer la Festa del Trepat?

Respondre

Results

Efectivament!

Meeeec! Incorrecte.

EL SINDICAT AGRÍCOLA DE BARBERÀ

CONTINUEM AMB LA VISITA?

CASTELL TEMPLER DE BARBERÀ