Portal de Cal Manel del Porta o Gratapalles, Portal que uneix el Promassó i el Carrer de l’església.

Descripció

Típica volta dins el recinte urbà. Casa-pont suportada per dos arcs apuntants que permet la comunicació entre el carrer Promasó i el de l’Església.

Ressenya històrica

Es documenta als segles XVI i XVII. Comunica dues cases importants de la població: cal Manel “del Porta” i cal Guineu. Carme Plaza assenyalen sobre aquest que “És una construcció probablement del segle XIV que trobem documentada el 1519 amb motiu d’unes bregues que havien tingut lloc sota les voltes entre els Gratapalles i els Foguet (possible nom local de les parcialitats de Nyerros i Cadells). Aleshores, el porxo era anomenat “les voltes del Gratapalles”, perquè hi vivia aquesta família que és la dels avantpassats de Joan Esplugas i Moncusí, el Molineret, del carrer Esplugas. Aquests anaven a favor del Gran Prior (Priorat de Catalunya) de l’orde de l’Hospital, senyor de Barberà. Un fet important de 1609, relacionat amb aquests partits, fou la vinguda a Barberà del famós cabdill nyerro Perot Rocaguinarda cridat pel Gran Prior de Catalunya per castigar Rafel de Biure, senyor de Vallespinosa, per qüestions de senyoriu sobre Vallverd de Queralt.”

Fonts

Results

Efectivament!

Meeeec! Incorrecte.

#1. Quin és el codi postal del poble?

Respondre

CASTELL TEMPLER DE BARBERÀ

CONTINUEM AMB LA VISITA?

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA