Descripció

Restes de l’antic portal de Baix de la vila. Es poden veure, recobertes per l’enguixat de la casa, algunes dovelles del brancal de l’antic portal.

Ressenya històrica

La muralla del poble tenia diferents portals: el de Fillol, el de Grau, el de Baix i el de Dalt. A finals del segle XIX també es documenta un portal al carrer sant Victorià.

A finals del segle XIX encara consta la seva existència i sembla que s’enderrocà el 1913.

Fonts

Results

Efectivament!

Meeeec! Incorrecte.

#1. Com es diuen els gegants del poble?

Respondre

LA CASA DE LA SOCIETAT

CONTINUEM AMB LA VISITA?

EL SINDICAT AGRÍCOLA DE BARBERÀ